PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP kişinin kendi kanından hazırlanan doğal bir üründür. Küçük bir miktar kan alınıp steril özel bir tüpte santrifüj edilerek onarıcı hücrelerin ayrıştırlması ve elde edilen plateletten zengin plazmanın tedavide kullanılması prensibine dayanır.

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP kişinin kendi kanından hazırlanan doğal bir üründür. Küçük bir miktar kan alınıp steril özel bir tüpte santrifüj edilerek onarıcı hücrelerin ayrıştırlması ve elde edilen plateletten zengin plazmanın tedavide kullanılması prensibine dayanır. PRP neden ve nasıl tedavi eder? Plateletler yeni hücrelerin oluşumuna yardımcı olan hücrelerdir. Enjekte edildiği yerde bir matriks gibi davranıp salgıladığı büyüme faktörleri vb salgılarla kollagenin yenilenmesi dokunun onarılması için ortam oluşturarak cildin yenilenmesini sağlar. Normalde herhangi bir yaralanmada vücudun doğal prosesi olan bu süreç kandan alınıp ayrıştırılarak güçendirilip çoğalatılan bu plateletlerin kullanılması ile iyileşme daha yoğun gerçekleşir. Yüz cildindeki onarım için kullanıldığı gibi saç dökülmelerinde de ister tek başına ister vitamin/peptid komplekslerinden oluşan mezoterapi ürünleri ile dönüşümlü kürler şeklinde uygulanabilir.
Randevu Alın